italy netherlands sweden uk uk
031-28 09 85

Elverkskunskap

Nedan är tänkt som en guide och en enklare utbildning för dig som vill lära dig mer om elverk och det som rör sig kring dessa maskiner. En bra start är att titta på filmen nedan och sedan läsa texten. Saknar du något? Ring eller kontakta oss så hjälper vi dig! Du kan även använda vår Elverksguide som visar rätt elverk baserat på dina behov.


Vilken typ av elverk ska jag välja?

Låt oss börja med en enkel genomgång av de, i huvudsak, två olika typer av elverk som finns;

Vanligt elverk – Den typ av elverk som varit med längst.

Du kan säkert se den framför dig. En stålram runt motorn, en synlig motor och ett läte ungefär som en bensindriven gräsklippare. På engelska kallas denna typ av elverk för Frame Type på grund av dess kraftiga ram runt motorn, men på svenska saknas egentligen ett ”släktnamn”. Vi kallar det vanligtvis för bensinelverk, öppet elverk eller bara Elverk. Tekniken i dessa elverk är oftast enkel och dess funktion är främst att ge rätt mängd Watt till ett bra pris.

Eftersom denna kategori av elverk inte ger ren sinus så är den inte lämplig att använda för att driva känslig utrustning eller hemelektronik. Det är väldigt svårt att avgöra exakt vad som går eller inte går att driva utan ren sinus – men vi kan ge dig en tumregel; Om lasten (det som skall drivas) är vanlig i en verkstad eller om det låter och bullrar mycket så går det bra att koppla in i denna typ av elverk.

Enkelt kan man säga att maskiner och utrustning som återfinns i garaget eller verkstaden går bra på ”vanliga” elverk.

Inverterelverk – Det moderna elverket

Inverterelverket har funnits med i omkring 10 år och kom till för att modern utrustning inte fungerade på de klassiska elverken längre. I takt med att kretskort, diplayer och bluetooth flyttat in i de flesta produkter så klarade inte den förhållandevis ”smutsiga” elen som de klassiska elverken levererar. Ett inverterelverk ger nämligen ren sinus vilket är samma typ av ström som du får i ett vägguttag hemma. Detta gör att i stort sett allt som du normalt koppar in hemma eller på arbetet kan kopplas in ett inverterelverk och fungera så som det är tänkt.

Ett inverterelverk har även mycket nyare teknik vilket gör att de är mycket tystare, drar mindre bränsle och att funktioner och finesser är fler. På de flesta inverterelverk finns idag t.ex. en ECO-funktion som styr elverkets varvtal efter lastens behov.

Vad händer om jag kopplar in en last i ett elverk som inte ger ren sinus?

Det går inte en dag utan att vi får frågor om det går att koppla in ditt eller datt i ett elverk som inte ger ren sinus. Svaret är att det tyvärr inte går att svara på förrän man testat – men det finns tre saker som kan hända;

  1. Lasten (alltså den utrustning som du kopplar in i elverket) fungerar som den skall. Detta gäller främst utrustning av ”garagetyp” som beskrivit ovan. Dock kan det finnas känslig utrustning eller hemelektronik som fungerar på elverk som inte ger ren sinus, men vi vill inte rekommendera någon att testa.
  2. Lasten beter sig märkligt. Micron lyser och snurrar, men värmer inte. Lampor blinkar. Dammsugaren går upp och ner i varvtal okontrollerat. Ljudsystemet brummar. Och så vidare, och så vidare. Det är den modifierade sinuskurvan – eller trappstegsvågen – som stör din maskin så att den inte fungerar som den skall.
  3. Lasten går sönder. Detta är tyvärr inte helt ovanligt men väldigt tråkigt. Det är främst laddare av olika typer som brukar gå sönder, men vi vet att modifierad sinus även orsakat skador på datorer, telefoner, köksutrustning och annat inom främst hemmet. Maskiner och verktyg som återfinns i garage/verkstad brukar gå bra oavsett typ av elverk som vi beskrivit ovan.

Låt oss sammanfatta;

Ett inverterelverk är alltid tryggare att använda om du är osäker på om den last du vill koppla in kan gå sönder om den får fel typ av el. Inverterelverken är oftast mindre, lättare och alltid tystare – men kommer med ett högre pris. Ett klassiskt elverk å sin sida har en begränsning i vad du bör koppla in men har också oftare ett lägre pris.

Hur väljer jag rätt storlek på ett elverk?

Välja rätt Watt

Alla elverk levererar en viss Watt och det är den som ofta avses när man pratar om storleken på ett elverk. När du valt vilken typ av elverk så behöver du välja vilken storlek på elverket du behöver.

Enkelt beskrivit så vill du att elverket ger ca 20% mer än ditt behov.

Vilket osökt tar oss till nästa fråga – Hur vet du ditt behov i Watt?

Orolig? Var inte det – det är enkelt.

På all elektronisk utrustning finns en liten "skyl" med information om hur mycket ström produkten förbrukar. Det kan stå på olika sätt så låt oss beskriva det så du förstår;

"Watt" – Vad produkten drar i Watt. Står det angivet i Watt så har du talet du behöver.

"Input Ampere" eller bara "A" – För att göra om Ampere till Watt tar du talet vid Ampere och multiplicerar det med 230 eftersom vi har 230V i uttagen. Ett exempel: 2 Amp/Ampere/A * 230 = 460 Watt (W).

Oavsett så är det viktiga att klura ut produktens strömbehov i Watt.

Om du har en sak som du skall driva med hjälp av ett elverk så väljer du sedan ett elverk som ligger ca 20% över ditt behov. Ett nytt exempel: Din last (produkt) förbrukar 1100W – elverket bör därför leverera minst 1320W.

Om du har flera saker som du vill kunna driva samtidigt behöver du lägga ihop deras behov (i Watt) och sedan addera ca 20%. Om du har flera saker som du vill kunna driva men inte behöver driva dem samtidigt dimensionerar du ditt elverk baserat på den grej som drar mest ström.

Startström och kontinuerlig effekt

So far so good. Bra jobbat!

Nu ska vi gå in på lite mer komplicerade saker men utan att krångla till det.

Alla elverk har både en "starteffekt" och "kontinuerlig effekt". Det kan heta och beskrivas i lite olika termer men vi använder ovan ord för att det inte ska bli allt för rörigt. De flesta elverk i världen är märkta eller namngivna efter dess Starteffekt – men det är den kontinuerliga effekten som du skall dimensionera efter. Oftast. Låt oss förklara:

Starteffekt

Grunden i det hela är att vissa elektriska produkter drar mer ström i startögonblicket. Kanske har du märkt att en lampa blinkat till när du startar dammsugaren? Det gäller någon enstaka sekund när apparaten startar upp och sedan sjunker behovet igen. På fackspråk pratar man om induktiva laster, men vi förenklar det något och säger att det mest handlar om saker som innehåller mycket järn och metall. Kylskåpet, kompressorn, svetsen osv är alla produkter som drar mycket ström i startögonblicket och detta måste du vara medveten om. Anledningen till att det är viktigt att känna till är att du kan behöva dimensionera ditt elverk baserat på starteffekt – och inte den kontinuerliga effekten.

Ett exempel som vi hoppas hjälper:

Din apparat drar 1000W och du skaffar därför ett elverk som ger 1200W i kontinuerlig effekt. Det du inte tänkt på är dock att apparaten är en kompressor som drar 3000W i starteffekt. Eftersom elverket bara klarar att ge 1700W i starteffekt kommer det inte orka starta din kompressor – trots att det egentligen skulle klarat att driva det sedan.

Detta är anledningen till att det kan vara bra att känna till starteffekten och att vissa laster drar mer i uppstartsögonblicket.

Hur mycket olika saker drar i startögonblicket är givetvis svårt att säga men räkna med att stora induktiva laster som är nämnda ovan kan dra 3-5ggr så mycket i starten jämfört med dess kontinuerliga effekt.

Kontinuerlig effekt

Den kontinuerliga effekten är ofta det som är angivet i apparatens märkdata. Om din produkt som du vill koppla in i elverket är märkt med 1000W så kan du utgå ifrån att detta är den kontinuerliga effekten. Det kan vara värt att känna till att de flesta elverk är märkta eller namngivna med starteffekten eftersom det talet är större – men när du räknat ut ditt behov är det ”Kontinuerlig effekt” som du ska titta efter på elverkets information.